20. 06. 2017

T-informacije št. 18

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o dopolnitvi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
 • Zakon o trošarinah – nova izdaja dokumenta Ministrstva za finance – Finančne uprave RS
 • Davčne blagajne in vezana knjiga računov
 • Pojasnila Informacijskega pooblaščenca za mikro in mala podjetja glede implementacije nove Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov  
 • Pojasnilo Ministrstva za finance – Finančne uprave RS glede popravljanja podatkov na izdanih računih
 • Odgovor Ministrstva za finance – Finančne uprave RS na vprašanje člana TZS z davčnega področja

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • Potrebni ukrepi delodajalca ob visokih temperaturah na delovnem mestu

ŽIVILA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu
 • Osnutek evropske uredbe za zmanjšanje akrilamida v živilih
 • Iz Uradnega lista RS

NEŽIVILA

 • Pojasnilo Ministrstva za okolje in prostor glede pravilnega ravnanja s kartušami, ki so namenjene za ponovno uporabo

IZOBRAŽEVANJE

 • Anketni vprašalnik TZS »Ugotavljanje potreb delodajalcev na področju izobraževanja in usposabljanja kadrov za trgovinsko dejavnost«

AKADEMIJA TZS

 • Seminar s področja živil - Ljubljana, 27. 6. 2017
 • Strokovni seminar »Posebnosti obračunavanja DDV v trgovini – pregled in obravnava primerov iz prakse« - Ljubljana, 4. 7. 2017

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij