20. 06. 2018

T-Informacije št. 18

IZ DELA ZBORNICE

 • Vabilo na 14. sejo Skupščine Trgovinske zbornice Slovenije

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju zakona o davčnem postopku
 • Naznanilo o objavi datuma začetka uporabe podpoglavja 8.1 Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih
 • Iz objav Finančne uprave RS – izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije - Brexit
 • Obvestilo Ministrstva za finance – Uprave RS za javna plačila glede plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJP
 • Obvestilo Ministrstva za finance – Uprave RS za javna plačila
 • Iz objav Ministrstva za finance - Finančne uprave RS

ŽIVILA

 • Izvedbena uredba komisije EU 2018/775: navajanje porekla osnovne sestavine živila
 • Novi predpisi s področja živil
 • Novi predpisi s področja zdravil
 • Iz Evropskega uradnega lista

NEŽIVILA

 • Odgovor Ministrstva za zdravje – Zdravstvenega inšpektorata RS glede otroških dud
 • Radijska oprema – »RED Guide«

JAVNI RAZPIS

 • Javno povabilo »Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa učne delavnice«

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za marec 2018
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za april 2018
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka   
 • Nov kratkoročni kazalnik Statističnega urada RS: indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij