20. 06. 2019

T-informacije št. 18

IZ DELA ZBORNICE

 • 13. Strateška konferenca o trgovini, 16. oktober 2019, Brdo pri Kranju

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Obvestilo MF – Finančne uprave RS »Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret in drobno rezanega tobaka«
 • Davčno potrjevanje računov
 • Regres za letni dopust
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca RS glede ukinitve službenega naslova po odhodu delavca

OKOLJSKA ZAKONODAJA

 • Javna obravnava Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – osnutek
 • Direktiva (EU) 2019/904 z dne 5. Junij 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje
 • Uredba o odpadnih nagrobnih svečah

ŽIVILA

 • Iz Evropskega Uradnega lista

NEŽIVILA

 • Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

JAVNI RAZPISI

 • Javni natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2018
 • Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019 – 2022
 • Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2020
 • Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«
 • Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019

IZOBRAŽEVANJE

 • Poziv za sodelovanje predstavnikov delodajalcev TZS na zaključnih izpitih

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za april 2019
 • Poročilo o gibanju plač za marec 2019Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij