22. 06. 2020

T-Informacije št. 18

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
 • Od 12. junija 2020 dalje možna oddaja vloge za subvencije za skrajšani polni delovni čas
 • Pojasnilo Finančne uprave RS glede temeljnega dohodka
 • Brexit – carine in DDV
 • Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča -  zastopanje interesov delodajalcev

ŽIVILA

 • Semenski material kmetijskih rastlin
 • Uradni list Evropske unije

NEŽIVILA

 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
 • V javni obravnavi je osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

JAVNI RAZPIS

 • Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020

IZOBRAŽEVANJE

 • Poziv za sodelovanje predstavnikov delodajalcev TZS na zaključnih izpitih

AKADEMIJA TZS

 • Brezplačni seminar »Priložnosti zelenega javnega naročanja za ponudnike« - Ljubljana, 7. 7. 2020
 • Napovednik seminarjev Trgovinske zbornice Slovenije v jesenskem času 2020

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za april 2020

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij