10. 07. 2007

T-informacije št. 19

Iz vsebine devetnajste številke:

Najpomembnejša področja delovanja v prvih mesecih delovanja TZS

Iz dela TZS

 • 6. seja Upravnega odbora in njeni sklepi;
 • Odprava administrativnih ovir - Sodelovanje z Ministrstvom za javno upravo;

Splošna trgovinska zakonodaja

 • Predlog Zakona o varstvu okolja;
 • Izobraževanje;
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence;
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji - certifikatu;

Sektor za živila

 • Upravni odbor TZS je sprejel predlog Smernic dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovini: mesnice in ribarnice;
 • Novosti iz zakonodaje:
  - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov;
  - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o živilih za posebne prehranske namene;
  - Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega in mesnih pripravkov;

Sektor za neživila

 • Označevanje kozmetičnih proizvodov;
 • Zahteve pri označevanju čevljev;
 • Preglednica z napihljivimi proizvodi za uporabo v mirni vodi;

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij