01. 07. 2011

T-Informacije št. 19

IZ DELA ZBORNICE

 • 5. strateška konferenca o trgovini: »Od dobavitelja do kupca: kako organizirati oskrbno verigo?«, 19. oktober 2011

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu
 • stališče TZS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
 • Predlogi in pripombe TZS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih in Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
 • Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register
 • Tarifa o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic, protestiranih zaradi neplačila
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2011

IZOBRAŽEVANJE

 • Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)
 • Nov spletni portal evropskega ogrodja kvalifikacij (EQF)
 • Kompetenčni centri za razvoj kadrov

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Vabilo k sodelovanju v gospodarski delegaciji v Črno Goro
 • Vabilo na sejem Lifestyle Expo v Varšavi na Poljskem

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – uporaba rokavic potrošnikov pri sadju in zelenjavi
 • Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Poročilo o seji Odbora za spremljanje zakonodaje na področju tekstila in usnja pri Ministrstvu za gospodarstvo

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za marec 2011
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za april 2011

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij