01. 07. 2013

T-Informacije št. 19

IZ DELA ZBORNICE

 • 21. razširjena seja Upravnega odbora TZS

PROJEKTI TZS

 • Izvedeno drugo projektno srečanje partnerjev v okviru projekta »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta, Ljubljana«, 17. 6. 2013

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Obvestilo Ministrstva za finance - DURS v zvezi s spremembo Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja 
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov 
 • Sklep o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin
 • DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA
   
  Zakon o delovnih razmerjih – Stališča strokovne delovne skupine za spremljanje izvajanja ZDR-1
 • Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • 16. seja Komisije za embalažo TZS – Nov cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki bo stopil v veljavo s 1.7.2013
 • Iz Uradnega lista Evropske unije

IZOBRAŽEVANJE

 • Poziv delodajalcem za podajo vloge za verifikacijo učnih mest
 • 4. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 4. JP UIZ (154. JP)

 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij