01. 07. 2014

T-Informacije št. 19

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
 • Uredba o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
 • Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije na podlagi vladne uredbe
 • Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov
 • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij
 • Ministrstvo za notranje zadeve poziva k posredovanju mnenj in predlogov pri pripravi Strategije razvoja slovenske javne uprave 2014 – 2020

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Novi predpisi s področja živil
 • Izvajanje pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil v praksi

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Električna oprema - Nov seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Sejmi v Nemčiji – september 2014
 • Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi na izhodno gospodarsko delegacijo v Jaroslavelj v septembru 2014, izdala pa je tudi priročnik »Kako uspešno poslovati v Rusiji«
 • SPIRIT Slovenija zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015

IZOBRAŽEVANJE

 • Pridobitev srednje strokovne izobrazbe (V. stopnja) in naziva »Trgovski poslovodja/poslovodkinja« na Trgovinski zbornici Slovenije
 • Zagotavljanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja v skladu z EQAVET okvirjem
 • Sofinanciranje individualnih učnih pogodb v poklicnem in strokovnem izobraževanju
 • Poziv delodajalcem za podajo vloge za verifikacijo učnih mest
 • Vloga za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Podatki iz napovedi za odmero dohodnine, l. 2011, po razredih, članom TZS na razpolago tudi na ravni občin in mestnih četrti

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij