01. 07. 2016

T-informacije št. 19

IZ DELA ZBORNICE

 • Napovednik 10. Strateške konference o trgovini – 19. oktober 2016

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Poziv članom TZS – Zbiranje pripomb k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah ter predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
 • Usmeritve Vlade RS v zvezi z ukrepi za zmanjševanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ter aktivnosti TZS na tem področju
 • Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov
 • Kršitve zaščitenih geografskih označb

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
 • Iz Uradnega lista Republike Slovenije
 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Navajanje količin zemeljskega plina na obračunih okoljske dajatve CO2 po novi Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo CO2
 • Pravilnik o enostavnih tlačnih posodah

IZOBRAŽEVANJE

 • Evropska komisija sprejela Nov program znaj in spretnosti za Evropo
 • Poslovodski izpit na TZS za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja«

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za april 2016

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij