10. 01. 2012

T-Informacije št. 2

IZ DELA ZBORNICE

 • 10. seja Upravnega odbora
 • Poslovne prakse na področju pospeševanja prodaje
 • Višina plačevanja nadomestil za uporabo avtorsko varovane glasbe v prodajalnah iz repertoarja SAZAS-a
 • Poročilo o delu Posvetovalnega odbora za splošno varnost proizvodov pri Ministrstvu za gospodarstvo
 • Sejem Informativa 2012

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o zelenem javnem naročanju
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje
 • Slovenski računovodski standard 21 (2012): knjigovodske listine
 • Slovenski računovodski standard 22 (2012): poslovne knjige
 • Nova direktiva o pravicah potrošnikov
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v novembru 2011

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Širje novi pravilniki s področja varnosti in zdravja pri delu

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Od 27. 12. 2011 spremembe glede obveznosti plačil na TRR, odlaganja davčne obveznosti in stroškov izvršbe

IZOBRAŽEVANJE

 • Anketni vprašalnik – blagovni manipulant

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij