10. 01. 2015

T-Informacije št. 2

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • S 1. januarjem 2015 so se uveljavili novi pogoji za opravljanje osebnega dopolnilnega dela
 • Študentsko delo – spremenjene obremenitve študentskega dela se začnejo uporabljati od 1. februarja 2015
 • Zakon o spremembi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davku na dodano vrednost
 • Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida
 • Pojasnilo FURS - Zakon o DDV (telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronske storitve)
 • Izteka se prehodno obdobje obveščanja o e-pobotih
 • Višina predpisane obrestne mere

IZOBRAŽEVANJE

 • Sejem Informativa 2015, Ljubljana, 23. – 24. januar 2015
 • Zaključni izpiti - potrjen predlog TZS seznama predstavnikov delodajalcev
 • Razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva trgovski poslovodja/poslovodkinja in izpitni roki za leto 2015

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij