11. 01. 2016

T-Informacije št. 2

Prenos T-informacij št. 2/16, 11.1.2016                 

IZ DELA ZBORNICE

 • Pomembno obvestilo članom TZS: »Kako dostopam do glasila TZS »T-informacije« v elektronski obliki??«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Obvestilo Združenja bank Slovenije – uporaba pravilnih kod namena
 • Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2015
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Odgovor Ministrstva za finance - FURS glede obvestil za potrošnike v povezavi z davčnimi blagajnami
 • Pojasnilo Ministrstva za finance – FURS: »Davek na dodano vrednost«
 • Predpisi z davčnega, računovodskega in finančnega področja
 • Stopnje dohodnine za davčni leti 2016 in 2017

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Novi predpisi s področja živil
 • Odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) glede Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave

IZ EVROPSKEGA URADNEGA LISTA

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

IZ EVROPSKEGA URADNEGA LISTA

IZOBRAŽEVANJE

 • Razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva Trgovski poslovodja / Trgovska poslovodkinja za leto 2016

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za oktober 2015

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij