10. 01. 2018

T-informacije št. 2

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
 • Spremembe na področju davčnih predpisov
 • Zakonske zahteve v primerih povezave tehtnic na blagajne (POS)
 • Neobvezujoče mnenje Informacijske pooblaščenke glede poslovnih kontaktov, objave fotografij in evidentiranja obdelave osebnih podatkov glede na splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPE) 

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA                              

 • Pojasnilo TZS: določitev števila nedelj, ki jih delavec, ki se zaposli pri delodajalcu med koledarskim letom, lahko dela
 • Zakon o čezmejnem izvajanju storitev
 • Uradno prečiščeno besedilo Zakona o tujcih in zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
 • Neobvezujoče mnenje Informacijskega pooblaščenca glede pridobivanja dokumentacije o delavcih s strani koordinatorja varnosti in zdravja pri delu

ŽIVILA

 • Iz Uradnega lista RS

NEŽIVILA

 • Javni posvet o Smernicah za identifikacijo endokrinih motilcev

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Po evropskih mestih bodo potekale različne konference, na katerih bodo predstavljeni tudi trendi v trgovinski dejavnosti

IZOBRAŽEVANJE

 • Možnost nadaljnjega izobraževanja po opravljenem poslovodskem izpitu

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar s področja označevanja mesa – Ljubljana, 25. 1. 2018
 • Spremembe davčnih predpisov in čezmejnega opravljanja storitev po 1. 1. 2018 – Ljubljana, 1. 2. 2018

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za november 2017
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij