11. 01. 2021

T-Informacije št. 2

IZ DELA ZBORNICE

 • Trgovinska zbornica Slovenije poziva Vlado k takojšnji odpravi prepovedi obratovanja prodajaln v statističnih regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko  

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)
 • Javna obravnava predloga Zakona o varstvu okolja
 • Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT
 • Novosti na področju Kombinirane nomenklature EU 2021
 • Enotna vstopna točka glede poročanja o trgovinskih ovirah na tretjih trgih
 • Odgovor Finančne uprave RS glede uveljavljanja oprostitev po Sklepu Komisije 2020/491
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca RS glede testiranja zaposlenih za zaznavanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Sejem izobraževanja in poklicev INFORMATIVA – 22. in 23. januar 2021
 • Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
 • Vpliv koronavirusa na Evropski trg dela

ŽIVILA

 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede uvoza in izvoza živali, proizvodov živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov iz Evropske unije v Združeno kraljestvo po 1. januarju 2021
 • Uradni list Evropske unije

NEŽIVILA

 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)
 • Biocidni proizvodi in predložitev informacij o nevarnih zmeseh v skladu s 45. členom CLP uredbe

JAVNI RAZPIS

 • P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za oktober 2020


Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij