10. 01. 2022

T-Informacije št. 2

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Predvidena višina minimalne plače za leto 2022
 • Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
 • Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni - podaljšanje ukrepa do 28. 2. 2022
 • Iz objav Ministrstva za finance – Finančne uprave RS
 • Napovednik zaposlovanja za prvo polovico leta 2022

NEŽIVILA

 • Uredba o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži
 • Industrijski proizvodi – ocenjevanje novega zakonodajnega okvira
 • Pojasnilo Urada RS za kemikalije glede prodaje rodenticidov

JAVNI RAZPISI

 • Javni razpis P7 2021 – MIKROKREDITI
 • Javni razpis P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo

AKADEMIJA TZS

 • A)    Seminar »Priprave za izdelavo letnega poročila 2021, davčno poročanje, novosti v letu 2022« - ONLINE, 25. 1. 2022
 • B)    Šola digitalnega marketinga s strokovnjaki RED ORBIT – 26. januar 2022
 • C)    Seminar »Oskrbovalne verige z dr. Markom Budlerjem, Ekonomska fakulteta, UL« - ONLINE, 27. 1. 2022

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Semafor ključnih podatkov o trgovini
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki

OGLED: T-INFORMACIJE ŠT.2 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij