10. 01. 2023

T-Informacije št. 2

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Trgovinko opozarja: 26. januarja 2023 se prične uporabljati nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)
 • Mnenje Urada RS za intelektualno lastnino glede skupnega sporazuma, sklenjenega med SAZOR GIZ k.o. in GZS
 • Iz objav Finančne uprave RS

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Na podlagi podane pobude TZS boste delodajalci lahko neposredno pridobili podatke za obračun nadomestila plače
 • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
 • Odredba o spremembah Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
 • Novost na portalu SPOT - od 30. 12. 2022 dalje možen izvoz posameznega zahtevka in obračunov v preglednico

ŽIVILA

 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora
 • Uradni list Evropske unije

IZOBRAŽEVANJE

 • Poslovodski izpit za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja« - izpitni roki 2023

AKADEMIJA TZS

 • A) Seminar »Zaščita prijaviteljev – spoznajte, kaj določa evropska direktiva in predlog novega zakona« – Ljubljana, 24. 1. 2023
 • B) Delavnica »E-commerce svet 101: Kako povečati spletno prodajo?« - ONLINE, 26. 1. 2023

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za oktober 2022
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za november 2022
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za december 2022

OGLED T-INFORMACIJE ŠT.: 2/23

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij