10. 07. 2010

T-Informacije št. 20

IZ DELA ZBORNICE

  • 5. volilna seja skupščine TZS, 8. julij 2010
  • Ustavno sodišče RS je na pobudo Trgovinske zbornice Slovenije že drugič ugotovilo protiustavnost 6. odstavka 29. člena Zakona o gospodarskih zbornicah
  • Podpisana skupna izjava o spodbujanju k večji plačilni nedisciplini v državi – več o izvajanju te listine tudi na www.tzslo.si

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

  • Nove višine povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj od 1.7.2010 dalje
  • Pojasnila Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve – letni dopust in regres za letni dopust

SEKTOR ZA ŽIVILA

  • S 1.7.2010 se je spremenila višina trošarin za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol
  • Od 1.7.2010 dalje je obvezen evrolist – nova oznaka za ekološke proizvode iz EU

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

  • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki)
  • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (novi začasni podatki)
  • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih – JUNIJ 2010

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij