11. 07. 2011

T-Informacije št. 20

IZ DELA ZBORNICE

 • 5. Strateška konferenca o trgovini: »Od dobavitelja do kupca: kako organizirati oskrbno verigo?«, 19. oktober 2011

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • 25. junija 2011 je začel veljati nov Zakon o evropskih svetih delavcev
 • Pravilnik o požarnem redu
 • Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
 • Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih v okviru: operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, prednostna usmeritev 1.1.: strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Novost - povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine od 1. 7. 2011 dalje

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-B)
 • Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (novi začasni podatki)
 • Realni indeks prihodka z izločenim vplivom sezone v trgovini na drobno brez motornih goriv (2005=100)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za junij 2011

 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij