10. 07. 2013

T-Informacije št. 20

IZ DELA ZBORNICE

 • Projekt TRASDEM: Izvedena mednarodna delavnica ter »Project meeting« v Barceloni v času 3.6. - 5.6.2013

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pomoč podjetjem pri dostopu do financiranja EU: Enotni portal sedaj vključuje strukturna sklada 
 • Zakon o dopolnitvah Zakona o prevzemih
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih – Novosti na področju določitve obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona  o davku od dohodka pravnih oseb
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti 

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev
 • Navodilo za obračun in plačilo dajatev od začasnega ali občasnega dela
 • Od 1. 7. 2013 dalje velja nova višina povračil stroškov za prehrano med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
 • Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov thunnus thynnus
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov
 • Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

IZOBRAŽEVANJE

 • Sprejet je nov zakon o štipendiranju
 • Poročilo OECD – Naložbe v izobraževanje in zaposljivost mladih se obrestujejo

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le – teh (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le – teh (novi začasni podatki)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za junij 2013

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij