10. 07. 2015

T-Informacije št. 20

IZ DELA ZBORNICE

 • Napovednik: »9. Strateška konferenca o trgovini bo potekala v sredo, 21. oktobra 2015 na Brdu pri Kranju«
 • Poletna sezonska razprodaja tekstilnega blaga in obutve se začne v ponedeljek, 13. julija 2015

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Predlog Zakona o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov, EVA 2014-2130-0010
 • Kratka anketa Banke Slovenije glede priprav na uvedbo bankovca za 20 EUR serije Evropa – vabljeni k sodelovanju
 • E-račun: dopolnjena spletna aplikacija UJPnet ter spletni portal UJPnet
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
 • Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2015
 • Pojasnilo Ministrstva za finance – FURS: »Zamenjava blaga v garancijskem roku ter s tem povezano ustrezno izvajanje 13. člena Zakona o davčnem postopku«
 • Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2015

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki – julij 2015
 • Pomembno! Prvega julija 2015 so stopile v veljavo nove višine povračila stroška za prehrano med delom in dnevnic

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Expo Milano 2015 – evidentiranje interesa članov TZS za organiziran obisk svetovne razstave
 • Expo Milano 2015: Poslovni center v slovenskem pavilijonu

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o živinoreji
 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Iz Evropskega Uradnega lista

IZOBRAŽEVANJE

 • Vprašalnik – Prodajalec kozmetičnih izdelkov, parfumov ter toaletnih izdelkov

TRGOVINA V ŠTEVIKAH

 • Poročilo o gibanju plač za april 2015

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij