10. 07. 2017

T-informacije št. 20

IZ DELA ZBORNICE

 • 11. Strateška konferenca o trgovini - 25. 10. 2017, Brdo pri Kranju
SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Obvestilo Ministrstva za finance – Finančne uprave RS »Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret«
 • Sprejeta je nova Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
 • Uredba o obvezni javni gospodarski službi zbiranja komunalnih odpadkov
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
 • Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
 • Nova izdaja dokumenta Davek na motorna vozila (vprašanja in odgovori)
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Predlog Zakona o demografskem rezervnem skladu
NEŽIVILA

 • Mnenje Ministrstva za zdravje - Urada RS za kemikalije »Opredelitev termina »plastika« v skladu z Direktivo EU 2015/720 glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih vrečk«
 • Priporočila glede pravilnega oglaševanja kozmetičnih izdelkov o učinkovitosti zaščite pred soncem ter s tem povezane trditve proizvajalca
 • Poletna znižanja tekstilnega blaga in obutve
 • Splošna varnost proizvodov - varnostne pregrade in zapirala za okna in balkonska vrata
IZOBRAŽEVANJE

 • Opravljanje poslovodskega izpita na TZS za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja«
 • Evidentiranje deficitiranih/suficitarnih izobraževalnih programov oziroma poklicev
TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za april 2017
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za junij 2017
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij