10. 07. 2020

T-Informacije št. 20

SPLOŠNA ZAKONODAJA

  • Pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede 4. člena Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

IZ DELA ZBORNICE

  • Projekt »Trgovinko krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

  • Prvega julija 2020 so stopile v veljavo nove višine najnižjih osnovnih plač za trgovinsko dejavnost in nove višine povračil stroška za prehrano med delom ter službenih potovanj v Sloveniji
  • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki – julij 2020
  • Pojasnilo v zvezi z razporejanjem skrajšanega delovnega časa
  • Pojasnilo glede odrejene karantene delavcem ter možnih postopanj delodajalca
  • Opravljanje dela na domu z vidika delovnega prava ter varnosti in zdravja pri delu
  • Ključne ugotovitve iz poročila Inšpektorata RS za delo za leto 2019 s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

  • Poročilo o gibanju plač za april 2020


Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij