10. 07. 2021

T-Informacije št. 20

IZ DELA ZBORNICE

 • 15. Strateška konferenca o trgovini, 20. oktober 2021, on-line

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Poziv Ministrstva za zdravje k aktivni vlogi delodajalcev za povečanje precepljenosti
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Izšla je nova brezplačna zloženka s področja varnosti in zdravja pri delu »Priporočila za varno delo v trgovini«
 • S 1. julijem 2021 so stopile v veljavo nove višine najnižjih osnovnih plač za trgovinsko dejavnost in nove višine povračil stroškov za prehrano med delom ter službenih potovanj v Sloveniji
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki – julij 2021
 • Pojasnilo Ministrstva za finance o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • Ukrepi delodajalca ob visokih temperaturah na delovnem mestu

NEŽIVILA

 • TZS je pri Ministrstvu za okolje in prostor vložilo pobudo glede poenotenja zahtev pri označevanju embalaže

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za april 2021
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za maj 2021
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka    Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij