11. 07. 2023

T-Informacije št. 20

IZ DELA ZBORNICE

 • Protest delodajalskih organizacij ob vložitvi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih v javno obravnavo
 • Anketa o izboljšanju analitičnih obdelav in podatkovnih prikazov TZS na podlagi javno objavljenih podatkov SURS in EUROSTAT

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Odredba o spremembah Odredbe o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov
 • Državni zbor je na seji 6. julija 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKmet-1I)
 • Uredba EU o krčenju gozdov
 • Iz prejetih obvestil Finančne uprave Republike Slovenije
 • Sklepa Banke Slovenije glede pogojev na področju kreditiranja potrošnikov

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Prvega julija 2023 so stopile v veljavo nove višine najnižjih osnovnih plač za trgovinsko dejavnost in nove višine povračil stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane med delom ter službenih potovanj (dnevnic) v Sloveniji
 • Pojasnilo glede povračila stroška prevoza na delo in z dela v povezavi z uvedbo enotne mesečne vozovnice
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki – julij 2023
 • Na portal SPOT s 1. 7. 2023 po podatke za obračun nadomestila plače

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za april 2023
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za maj 2023
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za junij 2023

OGLED T-INFORMACIJE ŠT.: 20/23

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij