10. 07. 2024

T-Informacije št. 20

IZ DELA ZBORNICE

 • Trgovina potrebuje ugodno poslovno okolje, ne pa dodatnih bremen

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen
 • Prvega julija 2024 so stopile v veljavo nove višine najnižjih osnovnih plač za trgovinsko dejavnost in nove višine povračil stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane med delom ter službenih potovanj v Sloveniji (dnevnic)
 • Poročilo od delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2023 – področje varnosti in zdravja pri delu

ŽIVILA

 • Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Ugotovitve inšpekcijskega nadzora označevanja in kakovosti semen zelenjadnic na trgu
 • Iz Uradnega lista EU

JAVNI RAZPISI

 • V3 - Vavčer za pridobitev certifikatov

IZOBRAŽEVANJE

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za april 2024
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za maj 2024

OGLED T-INFORMACIJE ŠT.: 20/24

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij