20. 07. 2011

T-Informacije št. 21

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Izvedbena Uredba Sveta (EU) o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
 • Odgovori na vprašanja članov TZS z davčnega področja

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki

IZOBRAŽEVANJE

 • Usposabljanje kandidatov na delovnem mestu in povračilo stroškov njihovega usposabljanja

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Označevanje napihljivih proizvodov
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
 • Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
 • Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
 • Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij s področja opreme vozil
 • Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil
 • Strokovni obisk sejma IFA v Berlinu v času od 2.9.2011 – 7.9.2011

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za april 2011
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za maj 2011

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij