20. 07. 2017

T-informacije št. 21

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Smernice za izvajanje Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov »prepoved prodaje osebam, mlajšim od 18 let ter prepoved oglaševanja in prikazovanja«
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca glede pravno veljavne privolitve posameznika v skladu z 2. odstavkom 72. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Odgovor Ministrstva za finance – Finančne uprave RS na vprašanje člana TZS glede DDV in prodaje zalog pred zaprtjem s.p.-ja
DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Sklenjen je Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
ŽIVILA

 • Specifikacija »Izbrana kakovost za goveje in perutninsko meso«
 • Iz Evropskega uradnega lista
NEŽIVILA

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo »plastične vrečke«
 • Ključni poudarki iz poročila Tržnega inšpektorata RS o administrativnem tržnem nadzoru glede osebne varovalne opreme
 • Iz Uradnega lista EU
IZOBRAŽEVANJE

 • Sodelovanje predstavnikov delodajalcev TZS na zaključnih izpitih programa Trgovec v šolskem letu 2016/2017
 • Sprejet revidiran poklicni standard Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja
TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za maj 2017

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij