22. 07. 2019

T-Informacije št. 21

IZ DELA ZBORNICE

 • 13. Strateška konferenca o trgovini – Brdo pri Kranju, 16. 10. 2019
 • Nov partnerski program za člane TZS na davčnem področju

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
 • Ikonografika Informacijskega pooblaščenca RS glede hranjenja dokumentov neizbranih kandidatov iz zaposlitvenih postopkov

ŽIVILA

 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki bo stopil v veljavo s 1. 8. 2019
 • Uradni list Evropske unije

NEŽIVILA

 • Priporočila Urada RS za kemikalije glede dostopnosti kozmetičnih izdekov za poklicno uporabo na trgu in njihova uporaba
 • Priporočila Urada RS za kemikalije glede uporabe konoplje in kanabidiola v kozmetičnih izdelkih

IZOBRAŽEVANJE

 • Izšel je nov priročnik TZS za pripravo kandidatov na poslovodski izpit za pridobitev naziva Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka    

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij