20. 07. 2021

T-Informacije št. 21

SPLOŠNA ZAKONODAJA

  • 14. 7. 2021 so stopile v veljavo spremembe Zakona o trgovini, ki se nanašajo na obratovalni čas prodajaln
  • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

ŽIVILA

  • 20. 7. 2021 stopi v veljavo nov Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže
  • Obvestilo o vsebnosti etilen oksida v aditivih, ki se uporabljajo v živilski industriji
  • Objavljen predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

NEŽIVILA

  • Evropska komisija je sprejela sveženj predlogov na področju podnebja, energije, rabe zemljišč, prometa in obdavčitve
  • Iz Uradnega lista EU

IZOBRAŽEVANJE

  • Sofinanciranje individualnih učnih pogodb v poklicnem in strokovnem izobraževanju

JAVNI RAZPIS

  • Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5
Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij