21. 08. 2007

T-informacije št. 22

Iz vsebine dvaindvajsete številke

Splošna področja

 • Socialni sporazum za obdobje 2007-2009
 • Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti
 • Nudenje rezervacij na blago v prodajalni
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov

Novosti iz zakonodaje

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
 • Poročilo o gibanju plač za maj 2007
 • Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji
 • Znesek minimalne plače
 • Pravilnik o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT
 • Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu

Davčna zakonodaja

 • Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka dejavnosti

Sektor za neživila

 • Odgovor na vaše vprašanje - Uvoz tekstila

Novosti iz zakonodaje

 • Pravilnik o spremembah pravilnika o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

Sektor za živila

 • Začetek uporabe Uredbe ES, Št. 1924/2006 evropskega parlamenta in sveta z dne 20.12.2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih z dnem 1.7.2007

Novosti iz zakonodaje

 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratih na področju živil živalskega izvora
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže

Prva strokovna usposabljanja o vsebini Smernic dobrih higienskih navad za MESNICE IN RIBARNICE (30. avgust 2007)

Strokovni seminar- Izvajanje splošnih smernic dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP V TRGOVINI (13. september 2007)

Celotna vsebina T-informacij je na voljo članom TZS.

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij