01. 08. 2010

T-INFORMACIJE št. 22

IZ DELA ZBORNICE

 • V pripravi je poročilo Evropske komisije za področje trgovine na drobno ter povečevanje njene učinkovitosti do leta 2020
 • Pripombe TZS k predlogu Zakona o podnebnih spremembah
 • Navodilo s spremembi navodila za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
 • Evropska komisija začela javno posvetovanje glede izvajanja direktive o storitvah

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • V javni razpravi je novela Zakona o varnosti in zdravju pri delu

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • JULIJ 2010 – Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki
 • Od 1. julija 2010 so v veljavi nove višine povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Pojasnilo MKGP – VURS glede veljavnosti in uporabe smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovini – mesnice in ribarnice
 • Vprašanje – odgovor: Žitne kašice in otroška hrana

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
 • Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, z zahtevami Pravilnika o protieksplozijski zaščiti
 • Uredba o spremembi in dopolnitvah uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
 • Odredba o dopolnitvah odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trokolesna motorna vozila (2. dopolnitev)
 • Brezplačni dekoderji za socialno ogrožene

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij