01. 08. 2015

T-Informacije št. 22

IZ DELA ZBORNICE

 • Vabilo na Franšizni forum 2015: Svež začetek

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Državni zbor RS je sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov – davčne blagajne
 • Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za začetek uporabe nekaterih določb zakona o izvršbi in zavarovanju
 • Pomoč za iskanje finančnih virov za podjetja
 • Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014- 2020
 • Neobvezujoče mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »zagotavljanje seznama pooblaščenih servisov«
 • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki za avgust 2015

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Splošna varnost proizvodov in sistem hitre izmenjave informacij RAPEX

IZOBRAŽEVANJE

 • Praktično usposabljanje dijakov z delom: vabljeni k verifikaciji učnih mest
 • Poročilo po prvem in drugem krogu izbirnega postopka za vpis v srednje šole za šolsko leto 2015/2016
 • Javni izdatki za formalno izobraževanje 2013
 • Indikatorji OECD na področju izobraževanja – programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le – teh, novi začasni podatki

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij