01. 08. 2017

T-informacije št. 22

SPLOŠNA ZAKONODAJA

  • PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH IN PRILAGODITVI VOZILA
  • SKLEP O OBJAVI SEZNAMA UPRAVIČENCEV DO DONACIJ ZA LETO 2017
  • OBVESTILO MINISTRSTVA ZA FINANCE - FURS GLEDE OBVEZNOSTI ZA PLAČILO RAZLIKE TROŠARINE OB ZVIŠANJU DROBNOPRODAJNE CENE CIGARET IN DROBNO REZANEGA TOBAKA
  • ODGOVORI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE NA VPRAŠANJA ČLANOV TZS – ELEKTRONSKI CIGARETI – I. DEL
DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

  • POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI ZA MESEC JULIJ 2017
  • KLJUČNI POUDARKI IZ POROČILA O DELU INŠPEKTORATA RS ZA DELO ZA LETO 2016 S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
ŽIVILA

  • ODOBRENA JE NOVA SPECIFIKACIJA IZBRANA KAKOVOST ZA GOVEJE IN PERUTNINSKO MESO

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij