30. 07. 2021

T-Informacije št. 22

IZ DELA ZBORNICE

 • 15. Strateška konferenca o trgovini, 20. oktober 2021, on-line

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Boni za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma, športa in kulture – BON21
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah
 • Iz objav Ministrstva za finance – Finančne uprave RS
 • Prodaja na daljavo in ureditev vse na enem mestu
 • Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti


DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA                                      

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev
 • Ukrep povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas
 • Ukrep povračilo nadomestila plače v primeru karantene ali višje sile
 • Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2020 – Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij


ŽIVILA

 • Pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede označevanja soli

NEŽIVILA

 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive
 • Delegirana Uredba komisije (EU) 2019/2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2021

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij