10. 08. 2010

T- Informacije št. 23

IZ DELA ZBORNICE

 • 4. Strateška konferenca o trgovini – 14. OKTOBER 2010, Brdo pri Kranju
 • TZS je v juniju 2010 pristopila k podpisu listine o alternativnem reševanju sporov
 • Na TZS poteka izvajanje vseh štirih sklopov poslovodskega izpita za poklic trgovski poslovodja/poslovodkinja
 • Uredba o standardni klasifikaciji poklicev 2008
 • Člane vabimo k sodelovanju v Komisijo za izobraževanje TZS

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah
 • Sprememba trošarin za cigarete od 1. avgusta 2010 dalje
 • Objavljena je nova Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
 • Navodila MF- Carinske uprave v zvezi z novelo Zakona o trošarinah in spremembi trošarin za cigarete
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v JUNIJU 2010

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

 • Izteka se rok za uskladitve vpisov v registre JAZMP

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Poročilo o aktivnostih posvetovalnega odbora za splošno varnost proizvodov pri Ministrstvu za gospodarstvo

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za APRIL 2010
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za MAJ 2010

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij