10. 08. 2011

T-Informacije št. 23

 • 5. Strateška konferenca o trgovini: »Od dobavitelja do kupca: Kako organizirati oskrbno verigo?«, 19. oktober 2011
 • Novost! Izšle bodo panožne smernice za varno skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Novi razpisi v okviru 7. okvirnega programa za leto 2012

 SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Poslovanje z gotovino - obvestilo Banke Slovenije
 • Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011
 • Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2011

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki
 • Nove višine povračila stroška za prehrano med delom in službenih potovanj

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o izvajanju Uredb sveta in komisije (ES) o onesnaževalih v živilih

IZOBRAŽEVANJE

 • Poziv za vključitev predstavnika vašega podjetja v komisijo za izobraževanje TZS

AKADEMIJA TZS

 • Delavnice za mala in srednje velika trgovska podjetja: Razvijanje konkurenčnih prednosti in učinkovito pospeševanje prodaje v trgovskih podjetjih - 23. 9. 2011
 • Strokovni obisk sejma Anuga 2011 v Kölnu v času od 8. 10. do 12. 10. 2011

 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij