10. 08. 2015

T-Informacije št. 23

IZ DELA ZBORNICE

 • 9. Strateška konferenca o trgovini »Z inovacijami do večje poslovne uspešnosti« - 21. oktober, Brdo pri Kranju

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
   
  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
 • Uredba o spremembah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru
 • Odgovor Ministrstva za finance – FURS na vprašanje članov TZS »povezane osebe in seštevanje prihodkov«

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev v skladu s 157. členom ZPIZ-2

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
 • Informacija Ministrstva za zdravje – Urad RS za kemikalije »sporočanje podatkov za beton v mokri obliki«
 • Biocidni proizvodi po 1.9.2015 – »Vključitev dobaviteljev aktivnih snovi v priglašenih biocidnih proizvodih na seznam dobaviteljev«
 • Neobvezujoče pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »označevanje tekstilnih izdelkov«

IZ EVROPSKEGA URADNEGA LISTA
 
MEDNARODNO POSLOVANJE

 • EXPO Milano 2015 – Informacija o poslovnih možnostih za slovenska podjetja v okviru delovanja poslovnega centra na slovenskem paviljonu

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za maj 2015

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij