10. 08. 2016

T-Informacije št. 23

10. STRATEŠKA KONFERENCA O TRGOVINI (v sredo, 19. oktobra 2016, Brdo pri Kranju) 
 
SPLOŠNA ZAKONODAJA 

 • Obvestilo MGRT-TIRS: »zaračunavanje t.i. neupravičenih reklamacij« 
 • Nov zakon o trošarinah: »plačilo trošarine in prijava drobnoprodajnih cen novih tobačnih izdelkov« 
 • Obvestilo MF - Finančne uprave RS »posebnosti pri trošarinski obravnavi tobaka za segrevanje in elektronskih cigaret« 
 • Pojasnilo Ministrstva za finance – Finančne uprave RS »spremenjene določbe inštrumentov zavarovanj za zavarovanje plačila trošarinskih obveznosti zaradi novega zakona o trošarinah« 
 • Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s finančno upravo republike slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 
 • Spremembe na področju zakona o davku na dodano vrednost 

 
DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA 

 • Povzetki iz poročila o delu inšpektorata rs za delo za leto 2015 – področje delovnih razmerij 
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas – nadomeščanje začasno odsotne delavke – sodba Vrhovega sodišča RS, številka viii ips 278/2015 z dne 22. 3. 2016 

 
SEKTOR ZA NEŽIVILA 

 • Pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – TIRS »uvoz rabljene električne in elektronske opreme« 
 • Tekstil in obutev - anketa: izvajanje razprodaje v skladu z 28. členom zakona o varstvu potrošnikov 

 
MEDNARODNO POSLOVANJE 
 
TRGOVINA V ŠTEVILKAH 

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za junij 2016 
 • Poročilo o gibanju plač za maj 2016 
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za julij 2016

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij