10. 08. 2019

T-Informacije št. 23

IZ DELA ZBORNICE

 • Strateška konferenca o trgovini
 • Kodeks za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti
 • Pristopno izjavo h Kodeksu za zmanšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Obračunavanje DDV v dejavnosti spletne trgovine v povezavi s stalnimi poslovnimi enotami v Sloveniji
 • Odgovori  Finančne uprave RS z davčnega področja
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca RS glede interne komunikacije v podjetju

NEŽIVILA

 • Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011
 • Prenehanje veljavnosti Pravilnikov s področja kemikalij
 • Pojasnilo Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede organskega gnojila
 • Iz objav v Uradnem listu Evropske Unije

IZOBRAŽEVANJE

 • Sofinanciranje individualnih učnih pogodb v poklicnem in strokovnem izobraževanju


Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij