20. 08. 2010

T-Informacije št. 24

4. STRATEŠKA KONFERENCA O TRGOVINI bo 14. oktobra 2010 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Ustanovljena bo nova agencija za javno naročanje
 • Sklep o imenovanju članov sveta za varstvo okolja Republike Slovenije
 • Predlog ukinitve uvozne carinske dajatve za 718 farmacevtskih in kemijskih proizvodov
 • Javno posvetovanje o carinskem uveljavljanju pravic intelektualne lastnine
 • Poročilo TIRS o nadzoru prodaje blaga po znižanih cenah in o poletnih sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Od odpravnin, izplačanih zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, se ne plačujejo prispevki za socialno varnost
 • Anketa o stanju v dejavnosti trgovine Slovenije

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki – AVGUST 2010
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za JULIJ 2010

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba o izvajanju uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi uredbe (ES) št. 1907/2006 (Uredba)
 • Obisk sejma SIAL v PARIZU v času od 17.- 21. oktobra 2010

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij