20. 08. 2012

T-Informacije št. 24

IZ DELA ZBORNICE

 • Jeseni bo TZS pričela z izvajanjem novega evropskega projekta »LEONARDO DA VINCI« – prenos inovacij
 • 6. Strateška konferenca o trgovini »Spremenjeni porabnik – drugačni trgovci?«, 24. oktober 2012, Brdo pri Kranju
 • Vabljeni k podaji vlog za verifikacijo učnih mest v podjetjih

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Skupne pripombe k izhodiščem za reformo trga dela
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb
 • Pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Izvajanje 7. odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje – IRSKGHO: RASFF 2011
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 661/2012 – Oljčno olje
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 652/2012 – Tržni standardi za perutnino

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (prenovitev)
 • Uredba komisije (EU) št. 640/2012 z dne 6. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 440/2008 o določitvi preskusnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku
 • Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U05/02 Nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskih pregledov
 • Obisk sejma SIAL v Parizu v času od 21. – 25. oktobra 2012
 • JAPTI objavil vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013

 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij