20. 08. 2015

T-Informacije št. 24

PROJEKTI TZS

 • »Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?«

IZ DELA ZBORNICE

 • Franšizni forum 2015 »Svež začetek«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
 • Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom
 • Pojasnilo Ministrstva za finance – Finančne uprave RS »Davčne blagajne: prodaja kart, vstopnic, polnjenje urbane, prodaja darilnih bonov«
 • Mnenje Informacijske pooblaščenke »Neposredno trženje in varstvo osebnih podatkov«

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Poziv za posredovanje mnenja članov TZS »Učinek Čezatlantskega partnerstva za trgovino in investicije med EU in ZDA (TTIP)«
 • Možnost posredovanja interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 še do konca avgusta 2015

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede označevanja alergenov v primeru žit, ki vsebujejo gluten

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba Komisije št. 2015/1298 o spremembi prilog II in VI k Uredbi ES 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih – prepoved uporabe 3-benziliden kafre v kozmetičnih izdelkih

IZOBRAŽEVANJE

 • Jesenski termini izpitov za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva Trgovski poslovodja/poslovodkinja

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih  za julij 2015

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij