21. 08. 2017

T-informacije št. 24

 • Strateška konferenca o trgovini – 25. oktober 2017

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
 • Neobvezujoče mnenje Informacijske pooblaščenke RS - imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov
 • Odgovori Ministrstva za zdravje na vprašanja članov TZS – elektronski cigareti – III. del

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Poudarki iz poročila Inšpektorata RS za delo za leto 2016 s področja delovnih razmerij
 • Ključni poudarki iz Poročila o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2016

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za maj 2017
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za julij 2017
 • Prihodki od prodaje blaga po blagovnih skupinah v trgovini na drobno v Sloveniji v letu 2016
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij