20. 08. 2019

T-Informacije št. 24

IZ DELA ZBORNICE

 • Prostovoljni Kodeks za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti se uporablja od 1. 9. 2019 dalje
 • 13. Strateška konferenca o trgovini – Brdo pri Kranju, 16. 10. 2019

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Priporočila Evropskih trgovskih združenj glede posredovanja obveznih informacij potrošnikom pri spletni prodaji

NEŽIVILA

 • Kozmetika – navodila  Evropske komisije v primeru Brexita

IZOBRAŽEVANJE

 • Jesenski termini izpitov za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja«
 • Priročniki TZS za pripravo kandidatov na poslovodski izpit za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja«

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za maj 2019
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za julij 2019
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka   
 • Strokovna literatura in publikacije TZS

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij