20. 09. 2007

T-informacije št. 25

Iz vsebine petindvajsete številke

Strokovne izobraževalne delavnice za trgovce (brezplačne za člane TZS!)

 • Izobraževalna delavnica, torek 2.10.2007- "Strokovno usposabljanje na temo uredbe Reach"
 • Izobraževalna delavnica, četrtek, 11.10.2007- "Zakonodajne novosti v trgovini"
 • Izobraževalna delavnica, četrtek, 18.10.2007- "Kako povečati učinkovitost prodaje v trgovini"

Sektor za živila

 • Izšel je katalog Smernic dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovski dejavnosti za MESNICE IN RIBARNICE
  Vsebina smernic za mesnice in ribarnice

Zbiranje strokovno utemeljenih predlogov/pripomb trgovcev – splošne trgovinske smernice, ki so v pristojnosti nadzora ZIRS

Predlaga se le finančni način vodenja vračljive embalaže v celotnem krogotoku: proizvajalci-trgovci-končni potrošniki

Zakonodaja

 • Uredba o izvajanju Uredbe ES Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih

Sektor za neživila

 • ZakonodajaSpremembe Zakona o kemikalijah prinašajo pozitivno dopolnitev glede izobrazbenih pogojev za svetovalca za kemikalije
 • Kozmetični proizvodiEvropska komisija je dne 30.8.2007 sprejela dve direktivi na področju kozmetičnih proizvodov, ki stopita v veljavo 19.9.2007.
 • BiocidiPravilnik o pravilni uporabi biocidnih proizvodov za poklicne uporabnike.
 • IgračeSeznam standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s pravilnikom o varnosti igrač
 • Električna opremaPripravljen je vodnik za uporabnike o novi direktivi o električni opremi (LVD)
 • StrojiSeznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev

Splošna zakonodaja v trgovini

 • Objavljen je bil pravilnik o izvajanju 2. in 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov-uporaba slovenskega in drugega jezika pri poslovanju s potrošniki in oglaševanju blaga in storitev
 • Predlog  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (nujni postopek)
 • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov-podzakonski akti
 • Delovnopravno področje
  Pravila delovanja Ekonomsko socialnega sveta-prečiščeno besedilo
 • Predlog zakona o trgovini - druga obravnava

 

Celotna vsebina T-informacij je na voljo članom TZS.

 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij