01. 09. 2009

T-Informacije št. 25

SOLVIT- REŠEVANJE TEŽAV PODJETIJ NA NOTRANJEM TRGU

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • S 1. avgustom 2009 se je povečala minimalna plača
 • Zakon o spremembi zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o plačilnih storitvah in sistemih
 • Zakon o spremembah zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
 • Zakon o dopolnitvah zakona o družbah tveganega kapitala
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih
 • Objavljen razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2009/2020

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Vprašanje glede obračuna prispevkov pri izplačilu povračila namesto odpovednega roka po 94. členu ZDR
 • Davčno svetovanje za člane

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uvoz neživilskih proizvodov iz tretjih držav – pojasnilo TIRS

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminarji in posveti v septembru 2009
 • Koeficienti rasti cen v RS za JUNIJ 2009
 • Poročilo o gibanju plač za MAJ 2009
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za JULIJ 2009
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (predhodni podatki)

 

 

 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij