01. 09. 2010

T-Informacije št. 25

4. STRATEŠKA KONFERENCA O TRGOVINI bo 14. oktobra 2010 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • V pripravi je predlog Zakona o socialnem podjetništvu
 • Poklicno in strokovno izobraževanje
 • Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
 • Poziv za posredovanje pripomb in predlogov k osnutku priročnika »Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini«
 • Anketa o stanju v dejavnosti trgovine Slovenije

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Obvestilo MKGP – Inšpekcija za kakovost živil: Dodatne zahteve po označevanju nekaterih barvil v živilih
 • Pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede uporabe izrazov »mleko« in »mlečni proizvodi« po evropski zakonodaji
 • Prvo obvestilo Ministrstva za finance – CURS: Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret
 • Drugo obvestilo Ministrstva za finance – CURS: Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Vprašanje/Odgovor; Gradbeni proizvodi, Vžigalniki
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (novi začasni podatki)

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij