01. 09. 2011

T-Informacije št. 25

IZ DELA ZBORNICE

 • Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Varstvo osebnih podatkov - mnenje informacijske pooblaščenke - upravičenost dajalca kredita za zahtevanje potrdila o osebnih dohodkih jemalca kredita
 • Pojasnila Ministrstva za promet glede zadnjih sprememb in dopolnitev Zakona o prevozih v cestnem prometu
 • Razpis za pridobitev poroštva RS za najem kreditov za financiranje investicij v razvojne programe
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2011
 • Kodeks poklicne etike notranjega revizorja
 • Mednarodne pogodbe

GOSPODARSKA DIPLOMACIJA

 • Vabilo članom TZS za posredovanje interesa za organizacijo in izvedbo vhodnih in izhodnih gospodarskih delegacij v letu 2012

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Veterinarska uprava RS: nove zahteve za registracijo prevoznikov, trgovcev in uvoznikov, ki delujejo na področju živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi
 • Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
 • Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o konzervansih za površinsko obdelavo citrusov

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o podatkih o dejavnostih in emisijah toplogrednih plinov za naprave, ki so vključene v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
 • Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil

AKADEMIJA TZS

 • Delavnice za mala in srednje velika trgovska podjetja: Razvijanje konkurenčnih prednosti in učinkovito pospeševanje prodaje v trgovskih podjetjih - 23. 9. 2011
 • Napoved seminarja: »Kaj prinaša nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu?« - 26. 10. 2011

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij