01. 09. 2014

T-Informacije št. 25

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Obvestilo Ministrstva za finance – Združitev Carinske in Davčne uprave v finančno upravo Republike Slovenije 
 • Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
 • Nova ureditev izvršbe na nepremičnino, ki je obremenjena z zemljiškim dolgom
 • Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 775/2014 z dne 16. julija 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško in poniževalno ravnanje ali kaznovanje
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
 • Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnih po stanju na dan 1.6. 2014
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2014
 • Odgovori na konkretna vaša vprašanja članov z davčnega področja       

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Iz Uradnega lista Evropske unije

IZOBRAŽEVANJE

 • Pobuda za poklicni standard in nacionalno poklicno kvalifikacijo za blagovnega manipulanta v trgovinski dejavnosti

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij