01. 09. 2015

T-Informacije št. 25

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
 • Izvajanje pravilnikov s področja požarne varnosti
 • Vabilo za vključitev predstavnika vašega podjetja v Delovno skupino za področje požarne varnosti in varstva pri delu

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025
 • Novi predpisi s področja živil
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Splošna varnost proizvodov – seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
 • Biocidi - Uredba (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov

IZOBRAŽEVANJE

 • Vprašalnik za trgovska podjetja - Ugotavljanje potreb delodajalcev na področju izobraževanja in usposabljanja kadrov za trgovinsko dejavnost

AKADEMIJA TZS

 • Seminar: »Zakon o davčnem potrjevanju računov in Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (davčne blagajne)«

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za junij 2015
 • Poročilo o gibanju plač za maj 2015

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij